Een juf met een dik verdiend PABO diploma, twee nieuwe, bevoegde Kanjertrainers …

Een juf met een dik verdiend PABO diploma, twee nieuwe, bevoegde Kanjertrainers en twee collega’s die de opleiding Middenmanagement succesvol hebben afgesloten. Reden voor de AC om deze vijf Ankerjuffen in het zonnetje te zetten!!

Posted by | View Post | View Group