Afgelopen week in groep 5 en 6. De moestuintjes zijn gepoot in de grote moestuin…

[ad_1]
Afgelopen week in groep 5 en 6. De moestuintjes zijn gepoot in de grote moestuin! Dinsdag was er een echte kunstenares in de klas. We hebben allerlei proefjes gedaan met water in groep 5. Bij groep 6 zijn de eerste ecoducten af. Met geschiedenis hebben we een ren-je-rot spel gedaan om ons voor te bereiden op de toets. En om het blok van spelling af te sluiten hebben we een leuk spel gedaan met de spellingsafspraken. Welk groepje weet de meeste woorden die beginnen met -th, c die klinkt als een s en andere afspraken!

[ad_2]

Posted by | View Post | View Group